TENTOONSTELLING: ‘ROEMERS DRIELING’, 18 juni 2015, Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam. Opening Donderdag 18 juni, 17.00 uur

18 Juni t/m 18 Juli (vervolg tentoonstelling 12 augustus t/m 22 augustus 2015)

Roemers Drieling, een toelichting, 22 augustus

Wendela de Vries

Wendela de Vries

Cindy Kerseborn, initiator van de tentoonstelling ROEMERS DRIELING en regisseur van een documentaire over Astrid H. Roemer, geeft een toelichting bij de keuze voor de kunstenaars. Wendela de Vries, die ook aanwezig is, vertelt over het tot stand komen van haar werk voor de tentoonstelling. De tentoonstelling en de rondleiding zijn gratis toegankelijk.

Start om 15.00 uur en met na afloop een drankje. U kunt zich hiervoor opgeven via cbk@oost.amsterdam.nl of telefonisch.

11 JULI 2015 ROEMERS DRILING RONDLEIDING TENTOONSTELLING CBK AMSTERDAM

AVW_0534

Astrid H. Roemer (Foto:© Anton van West)

 

 

Onder de titel: ‘Roemers Drieling’ wordt een tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam Oost. De tentoonstelling zal geopend worden door Astrid H. Roemer.

Wij hebben negen kunstenaars benaderd om te reflecteren op het werk van Astrid Roemer.

 

 

De volgende kunstenaars hebben aangegeven graag mee te werken aan de tentoonstelling:

Cultureel Gedeelte

Performer Gerda Havertong  draagt gezongen poëzie voor van Astrid H. Roemer uit haar bundel NoordzeeBlues onder begeleiding van percussioniste Hellen J. Gill.

© Fabrice Hünd

© Fabrice Hünd

Na een feestelijke opening blijft de tentoonstelling van juni tot augustus 2015 open. De tentoonstelling zal eerst te zien zijn in CBK Amsterdam Oost Watergraafsmeer en naar een nog nader te bepalen locatie in Den Haag.

Roemer gaf een literaire verbeelding van een tribunaal dat nooit heeft plaats gevonden: de berechting van de daders van de Decembermoorden. Aan de kunstenaars om rond dit imaginair proces, zoals Roemer dat heeft opgeroepen, hun heel eigen visuele verbeelding te tonen.
Wat de keuze van de kunstenaars betreft: zoals bij de vorige tentoonstellingen pretendeert initiator Cindy Kerseborn niet het gehele veld te overzien, maar volgt al jaren Nederlandse – en niet westerse beeldende kunstenaars, die open staan voor thema’s en invloed van buiten de Westerse cultuurkring. Daarom is de keuze van deze kunstenaars niet willekeurig, allen hebben indirect en of direct iets met het onderwerp gemeen. Allen hebben zeer enthousiast gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen.
Cindy Kerseborn zoekt als documentairemaker naar aansprekende visuele elementen en probeert daarmee een brug te slaan tussen literatuur, kunst en haar eigen stiel, in documentaire film, waarin het beeldmateriaal van bovengenoemde kunstenaars van pas zal komen.