https://www.cimakefoundation.eu/astridroemer/files/2015/04/wendela-de-vries.jpg

Wendela de Vries

Cindy Kerseborn, initiator van de tentoonstelling ROEMERS DRIELING en regisseur van een documentaire over Astrid H. Roemer, gaf een toelichting bij de keuze voor de kunstenaars. Wendela de Vries, die ook aanwezig was, vertelde over het tot stand komen van haar werk voor de tentoonstelling. De tentoonstelling en de rondleiding waren gratis toegankelijk.

11 JULI 2015 ROEMERS DRIELING RONDLEIDING TENTOONSTELLING CBK AMSTERDAM

AVW_0534

Onder de titel: ‘Roemers Drieling’ werd een tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam Oost. De tentoonstelling zou worden geopend worden door Astrid H. Roemer. Wij haddennegen kunstenaars benaderd om te reflecteren op het werk van Astrid Roemer.Na een feestelijke opening bleef de tentoonstelling van juni tot augustus 2015 open. De tentoonstelling was eerst te zien zijn in CBK Amsterdam Oost Watergraafsmeer en naar een nog nader te bepalen locatie in Den Haag.

Roemer gaf een literaire verbeelding van een tribunaal dat nooit heeft plaats gevonden: de berechting van de daders van de Decembermoorden. Aan de kunstenaars om rond dit imaginair proces, zoals Roemer dat heeft opgeroepen, hun heel eigen visuele verbeelding te tonen.
Wat de keuze van de kunstenaars betreft: zoals bij de vorige tentoonstellingen pretendeert initiator Cindy Kerseborn niet het gehele veld te overzien, maar volgt al jaren Nederlandse – en niet westerse beeldende kunstenaars, die open staan voor thema’s en invloed van buiten de Westerse cultuurkring. Daarom is de keuze van deze kunstenaars niet willekeurig, allen hebben indirect en of direct iets met het onderwerp gemeen. Allen hebben zeer enthousiast gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen.

De volgende kunstenaars hadden toegezegd mee te werken aan de tentoonstelling:

Marlene Dumas

Esiri Erheriene – Essi

Farhad Foroutanian

Fabrice Hünd

Iris Kensmil 

Christian Nyampeta

Urok Shirhan

Wendela de Vries

Marga Weimans

Cindy Kerseborn zoekt als documentairemaker naar aansprekende visuele elementen en probeert daarmee een brug te slaan tussen literatuur, kunst en haar eigen stiel, in documentaire film, waarin het beeldmateriaal van bovengenoemde kunstenaars van pas zal komen.

Cultureel Gedeelte Performer Gerda Havertong  draagt gezongen poëzie voor van Astrid H. Roemer uit haar bundel NoordzeeBlues onder begeleiding van percussioniste Hellen J. Gill.

© Fabrice Hünd

Na een feestelijke opening bleef de tentoonstelling van juni tot augustus 2015 open. De tentoonstelling was eerst te zien zijn in CBK Amsterdam Oost Watergraafsmeer en later naar de rechtbank in Den Haag.
Roemer gaf een literaire verbeelding van een tribunaal dat nooit heeft plaats gevonden: de berechting van de daders van de Decembermoorden. Aan de kunstenaars om rond dit imaginair proces, zoals Roemer dat heeft opgeroepen, hun heel eigen visuele verbeelding te tonen.
Wat de keuze van de kunstenaars betreft: zoals bij de vorige tentoonstellingen pretendeert initiator Cindy Kerseborn niet het gehele veld te overzien, maar volgt al jaren Nederlandse – en niet westerse beeldende kunstenaars, die open staan voor thema’s en invloed van buiten de Westerse cultuurkring.
Daarom is de keuze van deze kunstenaars niet willekeurig, allen hebben indirect en of direct iets met het onderwerp gemeen. Allen hebben zeer enthousiast gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen.Cindy Kerseborn zoekt als documentairemaker naar aansprekende visuele elementen en probeert daarmee een brug te slaan tussen literatuur, kunst en haar eigen stiel, in documentaire film, waarin het beeldmateriaal van bovengenoemde kunstenaars van pas zal komen.