3 Juli 2015

Het ‘vrouwentribunaal’ is een open maar gestructureerd debat tussen 6 vrouwen over staten die burgers vermoorden, gezien vanuit de Roemers Drieling. De strijd om macht, de rol van vrouwen daarin, waar staan zij ten tijde van oorlog en dictatuur. Trouw je met je vijand?  Vergeven en niet vergeven?

Deelneemsters:

Harriet Duurvoort, Roline Redmond, Isabel Hoving, Frederiek de Vlaming

Deze vrouwen gaan oordelen over onderdrukking door de staat en ‘de rol van de vrouw’ daarin naar aanleiding o.a. van de repressie in Suriname en andere landen en geïnspireerd op het tribunaal dat Roemer opvoert in haar roman ROEMERS DRIELING: [Gewaagd leven, Lijken op liefde en uit Was Getekend].

Dit Tribunaal zal in besloten kring worden gehouden, maar de resultaten zullen een prominente rol spelen in de afsluitende documentaire: Astrid H. Roemer: ‘De Wereld heeft Gezicht Verloren’.